Radne platforme

Iznajmljujemo i montiramo:

  • pokretne radne platforme sa tockovima visine do h=14+1m
  • stabilne (nepokretne) radne platforme visine do h=30m

Platforme se formiraju (od elemenata višesmerne modularne skele) kao prostorne, opremljene prolaznim podovima i merdevinama-stepenicama za vertikalnu komunikaciju radnika.

Radna platforma

Radna platforma

Ball packaging - Beograd
Radna platforma

Radna platforma

Komandni toranj HE Djerdap
Radna platforma

Radna platforma

Manastir Gradac
Radna platforma

Radna platforma

Manastir Gradac
Radna platforma

Radna platforma

Manastir Studenica
Radna platforma

Radna platforma

Manastir Studenica
Radna platforma

Radna platforma

Manastir Studenica
Radna platforma

Radna platforma

Manastir Žiča
Radna platforma

Radna platforma

Opservatorija Zvezdara
Radna platforma

Radna platforma

Opservatorija Zvezdara
Radna platforma

Radna platforma

Pobednik
Radna platforma

Radna platforma

Ratno ostrvo Zemun
Radna platforma

Radna platforma

Snimanje filma Crawl
Radna platforma

Radna platforma

Geozavod Beograd