Montaža skela

Montažu i demontažu skela vrše naši iskusni i odgovorni radnici koji poseduju stručno obrazovanje i obučeni su za bezbedan i siguran rad pri obavljanju pomenutih poslova.

Svi naši radnici poseduju potrebne sertifikate propisane Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu  Republike Srbije.