Gradjevinske skele

Rentiranje skela za sve vrste građevinskih radova 

Izrada skelskih konstrukcija sa izradom projekata

  • Montaža
  • Demontaža
  • Transport
  • Izrada projekata
  • Uzemljenje skele

20 godina iskustva. Za naše skele posedujemosertifikate o primenjenim međunarodnim konvencijamao zaštiti na radu.

Gradjevinske skele

Gradjevinske skele

Crkva Sid
Gradjevinske skele

Gradjevinske skele

Crkva Sid